TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Vereidigte Dolmetscherin und Übersetzerin der deutschen Sprache

Bezpłatna wycena online!
cm_min

Regina Wojciechowska-Kudyba

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego
Nr wpisu na Liście Ministra Sprawiedliwości TP/873/06.

podpis_regina

Realizuję tłumaczenia w następujących językach:

– Niemiecki (Niemcy, Szwajcaria, Austria, Luksemburg, Lichtenstein)

– Niderlandzki (Holandia, Belgia)

– Francuski

– Angielski

– Norweski

– Duński

– Włoski

– Szwedzki

– Grecki

– Portugalski

– Hiszpański

Zakres usług
5
Tłumaczenia pisemne przysięgłe
– dokumenty medyczne: wypisy ze szpitala, wyniki i opisy badań, zwolnienia i zaświadczenia lekarskie
– dokumenty rejestrowe spółek, wpisy do CEIDG, zaświadczenia o nadaniu nr NIP, REGON, potwierdzenia rejestracji podmiotu jako płatnika VAT
– dokumenty handlowe: kontrakty, raporty, korespondencja
– dokumenty księgowo-podatkowe: bilanse firm, deklaracje podatkowe, zaświadczenia US
– dokumenty ubezpieczeniowe: polisy, zaświadczenia o przebiegu ubezpieczenia, zaświadczenia ZUS
– dokumenty urzędu stanu cywilnego: akty urodzenia, akty małżeństwa, akty zgonu
– dokumenty szkolne: zaświadczenia, świadectwa szkolne, świadectwa czeladnicze, zaświadczenia o ukończonych kursach, dyplomy, indeksy, suplementy, potwierdzenia kwalifikacji zawodowych
– dokumenty samochodowe: dowody rejestracyjne, karty pojazdu, faktury i umowy zakupu, cesje, przeglądy techniczne, dokumentacja celna pojazdów sprowadzanych spoza obszaru Unii Europejskiej i odprawianych w Niemczech (Stany Zjednoczone, Kanada, Szwajcaria)
– akty notarialne, pełnomocnictwa
– dokumenty policyjne i sądowe: zeznania, wyroki i inne
Tłumaczenia przysięgłe ustne (notariusz, ślub)
Sprawdzenie i poświadczenie tekstów dwujęzycznych

Tłumaczenia w innych językach europejskich, m.in: angielskim, francuskim, niderlandzkim, norweskim.

Cennik

Tłumaczenia wykonywane na rzecz osób fizycznych i podmiotów gospodarczych wyceniam indywidualnie biorąc pod uwagę przede wszystkim stopień trudności przekładu i termin realizacji. W tym celu zachęcam do skorzystania z bezpłatnej wyceny.
Tłumaczenia na zlecenie sądów, prokuratury, policji oraz organów administracji państwowej rozliczam według stawek ogłoszonych w aktualnym Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.
Kilka słów o mnie
5
Jestem absolwentką filologii germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Zawód tłumacza przysięgłego wykonuję nieprzerwanie od roku 2006 na podstawie wpisu na listę tłumaczy przysięgłych Ministra Sprawiedliwości nr TP/873/06. Specjalizuję się w tłumaczeniach poświadczonych (przysięgłych) pisemnych z zakresu prawa i administracji oraz w tłumaczeniach medycznych. Tłumaczę ponadto wszelkiego rodzaju dokumenty urzędowe, firmowe, szkolne, samochodowe i inne.
Dlaczego warto mi zlecić tłumaczenie?
Posiadam ponad 10-letnie doświadczenie jako tłumacz przysięgły języka niemieckiego. Jest to moje główne zajęcie zawodowe, do którego podchodzę z pełnym zaangażowaniem i pasją. Pracuję w oparciu o przepisy Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego oraz wytyczne Kodeksu tłumacza przysięgłego. Każdy powierzony mi dokument staram się przetłumaczyć zgodnie z zasadami sztuki przekładu, ze szczególną starannością językową, bezstronnością i zawsze w ustalonym terminie. Jako tłumacz przysięgły jestem zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej. Wszystkie fakty i okoliczności, z jakimi zapoznaję się w trakcie tłumaczenia, traktuję jako poufne. Na życzenie podpisuję klauzulę poufności.
Dla kogo tłumaczę?
Grono moich klientów stanowią różne podmioty gospodarcze oraz osoby fizyczne w kraju i za granicą. Wykonuję także tłumaczenia dla organów wymiaru sprawiedliwości, ścigania i administracji publicznej.

potwierdzenie wpisu na listę TP (1)

Dokumenty do tłumaczenia można dostarczyć w dogodny dla Państwa sposób:

domek

OSOBIŚCIE NA ADRES:

Rzeszów, ul. Szopena 26/1
Rzeszów, ul. Miejska 82 b

Ze względów organizacyjnych proszę o telefoniczne umawianie terminu i miejsca spotkania pod nr tel. 506 746 267.

message

WYSŁAĆ NA ADRES E-MAIL:

regina.wojciechowska@wp.pl
tlumacz.rzeszow@gmail.com
Przy odbiorze w razie konieczności należy okazać oryginał (dotyczy tłumaczeń poświadczonych na podstawie oryginału).

foto

ZROBIĆ ZDJĘCIE CYFROWE

Zrobić dobrej jakości zdjęcie cyfrowe np. smartfonem i wysłać na nr tel. 506 746 267,
Przy odbiorze w razie konieczności należy okazać oryginał (dotyczy tłumaczeń poświadczonych na podstawie oryginału).
Tłumaczenia wydaję osobiście lub wysyłam pocztą pod wskazany adres.

captcha

X
Formularz kontaktowy

captcha

Podmioty gospodarcze (biura tłumaczeń, importerów samochodów, agencje celne, agencje pracy, kancelarie odszkodowawcze) zapraszam do uzgadniania indywidualnych warunków współpracy.
Adres korespondencyjny:
Regina Wojciechowska-Kudyba
ul. Miejska 82b
35-317 Rzeszów

Zapraszam serdecznie do skorzystania z moich usług.